Caixa d’eines

0 comentaris

Tester

Polimetre també anomenat tester. El tester ens dona lectures de resistència, intensitat, continuitat i voltatge. colocant el terminal negre al COM i segons la situacion el terminal vermell per mesurar intensitat,voltatge o resistencia.
Ara be per sapiguer si hi ha corrent, mirarem de posar el terminal negre al COM i el vermell per mesurar voltatge, seleccionarem per mesurar voltatge altern i un voltage entre 220 i 400 V o sigui volts, tenin en compte que si seleccionem una altra opcio al selector potser que fonguesim el fusible del tester. Quan tinguem una lectura ente 0 i 240 sent 0 que no hi ha voltatge o 220 240 que si hi ha voltatge, llavors aquesta última hi ha corrent. A l’hora de fer mesures tindrem en compte que els terminals facin bon contacte i els mourem per si no hi ha una bona lectura.

Alicates pela-cables

Se usan para pelar las puntas de los cables y poder colocarlos en las regletas, también hay de diferentes formas

Destornillador neon

Sirve para comprobar que cable es el de la fase (se tiene que hacer con la corriente dada).

Destornillador de punta plana

Destornillador de estrella

Envia la teva opinio

*