Consell de Redacció

Equip Redacció Secció Bricolatge

Primitivo Medina Villa    Joan Peiró Bargalló      Guillem Arenós Martínez
Jordi Güell Portules (ausent a la foto)

Redacció Secció colombicultura


Miguel Martínez Díaz

Equip Redacció Secció Cornellà: Cinturón Rojo

Amadeo Navales Turmos       Pau Domínguez Ara      Manuel López Córcoles

Equip Redacció Secció Cuina-Immigració

Soledad Fernández Serrano      Ma Àngels Masats Canudas      Pau Domínguez Ara

Equip Redacció Secció Esports

Amadeo Navales Turmos      Fina Alarcón González      Antonio Alcaide Lastre

Equip Redacció secció Fotografia

Joan Peiró Bargalló      Guillem Arenós Martínez      Primitivo Medina Villa
Jordi Güell Portules
(ausente en la foto)

Equip Redacció Secció Plantes Medicinals

Manuel López Córcoles                                            Antonia Arajol Tor
Jordi Güell Portules
(ausent a la foto)

Equip Redacció Secció Vins

José García Yeste     José Luís Fernández Ledó     Manuel López Córcoles


Envia la teva opinio

*